Handlingar inför Årsstämma 2020-05-14

Publicerat 14:e april 2020

Fullmaktsformulär

nedladdning

Publicerat 14:e april 2020

Kallelse till Årsstämma

nedladdning

Publicerat 14:e april 2020

Integritetspolicy

nedladdning

Handlingar inför Årsstämma 2019-05-07

Publicerat 9:e april 2019

Fullmaktsformulär

nedladdning

Publicerat 9:e april 2019

Kallelse till Årsstämma 2019-05-07

nedladdning

Publicerat 9:e april 2019

Integritetspolicy för aktieägare

nedladdning

Handlingar inför Årsstämma 2018-05-08

Publicerat 16:e april 2018

Fullmaktsformulär

nedladdning

Publicerat 16:e april 2018

Kallelse Årsstämma

nedladdning

Publicerat 16:e april 2018

Årsredovisning 2017

nedladdning

Handlingar inför Årsstämma 2017-05-04

Publicerat 12:e april 2017

Kallelse

nedladdning

Publicerat 12:e april 2017

Styrelsens förslag till bemyndigande

nedladdning

Publicerat 12:e april 2017

Fullmaktsformulär

nedladdning

Publicerat 12:e april 2017

Årsredovisning 2016

nedladdning

Handlingar inför Årsstämma 2016-04-20

Publicerat 23:e mars 2016

Kallelse till årsstämma 20 april 2016

nedladdning

Publicerat 23:e mars 2016

Fullmaktsformulär årsstämma 2016

nedladdning

Publicerat 30:e mars 2016

Årsredovisning 2015

nedladdning

Extra bolagsstämma 8:e mars 2016

Publicerat 23:e februari 2016

Kallelse till extra bolagsstämma 8:e mars 2016

nedladdning

Publicerat 23:e februari 2016

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma 8:e mars 2016

nedladdning

Publicerat 23:e februari 2016

Fullmaktsformulär 8:e mars 2016

nedladdning

Publicerat 23:e februari 2016

Styrelsens redogörelse enligt 13_6

nedladdning

Publicerat 10:e mars 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 8:e mars 2016

nedladdning

Protokoll fört vid Årsstämma 2015-03-11

Publicerat 11:e mars 2015

Protokoll från Årsstämman

nedladdning

Handlingar inför Årsstämma 2015-03-11

Publicerat 21:e februari 2015

Kallelse till Årsstämma 2015-03-11

nedladdning

Publicerat 11:e mars 2015

Styrelsens redogörelse kvittningsemission

nedladdning

Publicerat 11:e mars 2015

Revisors yttrande kvittning

nedladdning

Publicerat 11:e mars 2015

Revisors yttrande publikt bolag

nedladdning

Bolagsordning

Publicerat 11:e mars 2015

Bolagsordning

nedladdning

Extra bolagsstämma 2015-03-25

Publicerat 15:e mars 2015

Dagordning Extra bolagsstämma 2015-03-25

nedladdning

Publicerat 25:e mars 2015

Protokoll från Extra bolagsstämma 2015-03-25

nedladdning

Publicerat 2:e juni 2015

Villkor teckningsoptioner serie 2015/2018

nedladdning

Keep informed with our investor information

Subscribe to our investor information