June 26th, 2019

Corline Biomedical AB: Byte av Certified Adviser

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG") avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

Certified Adviser (från och med den 1 juli 2019)
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har inlett kliniska studier för Renaparin® inom njurtransplantation, en applikation som har designerats som särläkemedel ("Orphan Drug") i Europa och USA. Corlines projekt Cytoparin är godkänt att starta kliniska studier för diabetes typ1. Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.


 

Back to overview