August 21st, 2023

Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen

Corline tecknade i februari 2023 ett utvecklings- och samarbetsavtal med en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt. Bolaget meddelar nu att man stärkt finansieringen och att man totalt sedan avtalet tecknades tagit in motsvarande mer än 500 MSEK.

Det genomförs varje år mer än 1 miljon bypassoperationer (CABG) vilket i de flesta fall innefattar att flera kärl är förträngda och behöver opereras. Idag är det enda tillgängliga alternativet att skörda vener från patienten själv och använda som kärlgraft, vilket innebär stora kostnader och stort patientlidande. Den europeiska partner som Corline tecknat avtal med utvecklar en off-the-shelf-produkt i ett artificiellt graftmaterial där en kombination med Corlines CHS™-yta skall förbättra utfallet av operationen genom att minska risken för klottbildning i kärlgraften. Corline är övertygade om att den kommersiella potentialen för CHS™-modifierade bypass-grafter är mycket stor.

Som tidigare kommunicerats är den totala CHS™-relaterade intäktspotentialen för kontrakterade medicinteknikkunder som befinner sig i avancerade utvecklingsfaser (Imperative Care och Kardium) minst 200 MSEK i årlig försäljning, med en beräknad nettomarginal om 60 % eller mer. Därutöver arbetar Corline med ett antal kunder i tidigare utvecklingsfaser, varav kunden ovan är ett exempel.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Vi nåddes tidigare i veckan av ett tråkigt besked där en USA-baserad kund tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av bristande finansiering. Därför är det bra att nu få ett kvitto på att finansieringsmiljön stödjer innovativa kvalitetsprojekt där CHS är en viktig delkomponent. Vi har hela tiden trott starkt på bypassgraft som applikation och den stärkta finansieringen ökar sannolikheten för att samarbetet skall resultera i en kommersiell produkt.”

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Back to overview