June 18th, 2015

Corline Biomedical AB: Nybildade dotterbolaget Corline Pharma AB ingår avtal med AstraZeneca BioVentureHub

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar idag att bolagets helägda dotterbolag Corline Pharma AB påbörjar utvärdering av nya in vivo-indikationer. Corline Pharma har anslutits till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal.


Dotterbolaget Corline Pharma bildades den 21 maj 2015 med syftet att bedriva läkemedelsutveckling baserat på heparinbaserade substanser. Moderbolaget arbetar sedan tidigare med ytbeläggning av medicintekniska produkter och bedriver avancerad pre-klinisk forskning inom ytbeläggning av levande vävnader, exempelvis inom cellterapi och njurtransplantation. Med bildandet av Corline Pharma sätter bolaget fokus på läkemedel som ges direkt till patient (s.k. in vivo-administration).


Corline Pharma kommer att bedriva sin verksamhet i AstraZeneca BioVentureHub, ett initiativ som finansieras av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Vinnova, Carl Bennet AB och AstraZeneca. Genom BioVentureHub ges Corline Pharma tillgång till etablerade forskningsmiljöer och kan samtidigt dra nytta av AstraZenecas struktur och kompetens.


Magnus Björsne, Executive Director AstraZeneca BioVentureHub

- BioVentureHub är ett initiativ där vi på AstraZeneca öppnar upp våra laboratorier och andra forskningsresurser för en grupp externa företag. Vårt fokus har hela tiden varit att skapa relationer med mindre Life Science-bolag som har substanser som är nära, eller redan i klinisk fas. Då tror vi att vår infrastruktur kommer till allra bäst nytta. Corline arbetar med en intressant teknologi och passar perfekt in i BioVentureHubs profil. Jag ser fram emot att följa deras utvecklingsarbete.


Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

- Vi har kunskap och erfarenhet från ytbeläggning av medicintekniska produkter, celler och vävnader med vår heparinsubstans och ser utökningen av verksamheten som ett naturligt steg i utvecklingen av Corline som ett företag med alltmer fokus på läkemedel. Genom att verka i en miljö med den kompetens och erfarenhet som finns inom BioVentureHub och AstraZeneca kommer vi snabbare att nå resultat i vårt arbete.


Dotterbolaget Corline Pharma kommer att i tillägg till att utvärdera helt nya indikationer för Corlines huvudkandidat CHC, utgöra ett nav för bolagets utveckling inom områdena tillverkningskvalitet och -kontroll (CMC) för substanserna Cytoparin(TM) och Renaparin(TM).


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.


För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se


Back to overview