June 02nd, 2015

Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

Idag, den 3 juni 2015, inleds handeln i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) aktier på Nasdaq First North i Stockholm.

Om Corline Biomedical AB
Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, med betydande marknadspotential. Bolaget har Läkemedelsverkets godkännande att starta klinisk prövning inom diabetes typ 1 och räknar med att under 2015 inleda de kliniska försöken. Bolaget har för avsikt att inleda kliniska försök inom njurtransplantation under 2016. Inom detta område har Corline erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med sin heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Handel på Nasdaq First North i Stockholm
Handel med Corlines aktier på Nasdaq First North i Stockholm inleds idag, den 3 juni 2015. Aktien har ISIN-kod SE0006887451 och handlas under tickern ”CLBIO”.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview