October 26th, 2015

Tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets aktie

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att man idag har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet.

Corlines aktie noterades för handel på Nasdaq First North i Stockholm den 3 juni i år och bolaget välkomnade då mer än 850 nya ägare. Genom det nu ingångna avtalet som omfattar likviditetsgaranti från och med den 2 november 2015, vill bolaget utöka servicen till bolagets samtliga ägare genom att långsiktigt säkerställa en bra likviditet i handeln.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Corline är ett utvecklingsbolag med en mycket spännande projektportfölj i avancerad pre-klinisk fas. Vi har ett stort antal aktieägare som tror på oss, det vi gör och våra planer för framtiden. I detta läge är det viktigt för oss att erbjuda de allra bästa förutsättningarna för ett ägande av aktier i Corline. En effektiv handel i och prissättning av aktien är en viktig komponent som vi säkerställer med detta avtal.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview