April 03rd, 2024

Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande

Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar idag att man färdigställt patientrekryteringen i den registreringsgrundande studien PULSE-IDE. Data från studien, som utvärderar säkerhet och effekt av Globe-systemet, kommer att användas för inlämning till FDA inför marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden.

Studien inleddes i mars 2023 och har genomförts som en internationell multicenter-studien. Prövningsledarna Dr Vivek Reddy (The Mount Sinai Hospital, New York) och Dr Atul Verma (McGill University Health Centre, Montreal) framhåller att Globe-systemet ger precis kontroll och ett effektivt arbetsflöde samt ger anledning att tro på långsiktigt effektiva behandlingsresultat i kombination med hög patientsäkerhet.

Kevin Chaplin, CEO för Kardium, säger i pressmeddelandet att studien är instrumentell för att bolaget skall nå sitt mål om att helt förändra behandlingen för hjärtarytmipatienter i hela världen. Den globala marknaden för ablationskatetrar är betydande och har uppskattats till över 500 000 behandlingar per år med en förväntad årlig tillväxt om minst 15 procent.

För mer information, vänligen gå till:

https://kardium.com/news/kardium-announces-completion-of-paroxysmal-enrollment-in-the-pulsar-ide-study/

 

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar:

“Kardium är en viktig kund för Corline med betydande potential. Vi tror på produktens design och marknadspositionering, samt CHS™ viktiga roll för att bidra till patientsäkerheten. När FDA godkänner studieresultaten från PULSE-IDE, innebär det genombrottet för vår teknologi på den viktiga USA-marknaden.”

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

 

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

 

Denna information är sådan som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024.

 

Back to overview