Bolagspresentation

Corline Biomedical #Sitdown

Aktieinformation

Corline är ett publikt bolag som har ansökt om listning på NASDAQ OMX First North under kortnamnet CLBIO. Förutsatt godkännande är första handelsdag den 3 juni 2015.

Certified Adviser:
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
  +46 (0)8-121 576 90
  certifiedadviser@redeye.se

Share Information

Corline's share is publicly traded at Nasdaq OMX First North under the ticker symbol CLBIO, ISIN-code: SE0006887451. The shares have been listed for trading at Nasdaq OMX First North since June 3rd, 2015.

Aktieägare

Namn Antal aktier Aktier %
Övriga/Other 6 649 744 30,9
Adam Dahlberg med bolag 5 734 535 26,7
HealthInvest Small & Microcap Fund AB 2 016 698 9,4
Eccenovo AB 1 824 885 8,5
Annika Sunnanväder 1 255 777 5,8
M2 Asset Management AB 933 699 4,3
Monika Sunnanväder 854 614 4,0
Thomas Krishan 751 666 3,5
Margareta Nilsson 627 915 2,9
Henrik Nittmar genom bolag 554 201 2,6
Thomas Olausson 287 085 1,3
Totalt 21 490 819 100