Latest News

November 25th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 (r)

October 15th, 2021

Corline Biomedical AB: Imperative Care tecknar avtal om produktleveranser för 7,5 MSEK (r)

September 30th, 2021

Corline Biomedical AB: Uppdatering av affärsverksamhet och utvecklingsprojekt (r)

August 25th, 2021

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2021 (r)

August 02nd, 2021

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA (r)

July 15th, 2021

Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD

May 11th, 2021

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

May 10th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2021 (r)

April 22nd, 2021

Corline Biomedical årsredovisning för 2020 (r)

April 12th, 2021

Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021 (r)

March 29th, 2021

Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor (r)

March 29th, 2021

Corline Biomedical AB avser att genomföra en riktad nyemission (r)

February 26th, 2021

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2020 (r)

February 11th, 2021

Corline Biomedical förlänger distributionsavtal med agent i USA för medicinteknik

February 02nd, 2021

Kardium annonserar finansiering om 115 MUSD

January 26th, 2021

Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent (r)

January 25th, 2021

Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent (r)

December 30th, 2020

Corline Biomedical AB: Kommuniké från extra bolagsstämma (r)

December 29th, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

December 04th, 2020

Corline har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission om 15 MSEK (r)

December 04th, 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) (r)

November 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för perioden januari till september 2020 (r)

November 18th, 2020

Magnus Nilsson förstärker styrelsen i Corline (r)

October 15th, 2020

Corline ingår avtal med amerikanskt bolag inom strokevård (r)

September 30th, 2020

Corline lämnar in studiedata till Läkemedelsverket och preciserar studiedesign för klinisk fas 2 (r)

September 07th, 2020

Corline ingår licens- och leveransavtal inom medicinteknik (r)

August 27th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020 (r)

July 07th, 2020

Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna Renaparin-patent  (r)

June 10th, 2020

Corlines läkemedelskandidat Renaparin® uppvisar god säkerhetsprofil i första studien på patienter (r)

May 26th, 2020

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Temaevent Orphan Drugs

May 26th, 2020

Corline Biomedical AB presenterar på Redeyes Growth Day 2020

May 13th, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

May 12th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020 (r)

April 23rd, 2020

Corline Biomedical AB publicerar årsredovisning för 2019 (r)

April 14th, 2020

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

April 08th, 2020

Även europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till Corlines planerade fas 2-studie (r)

March 30th, 2020

Corline Biomedical AB har färdigställt patientrekryteringen i fas 1-studien (r)

February 28th, 2020

Corline Biomedical AB väljer Redeye AB som Certified Adviser

February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2019 (r)

February 25th, 2020

Corline Biomedical AB publicerar uppdaterad bokslutskommuniké för 2019 (r)

February 03rd, 2020

Corline Biomedical AB: Väljer tillverkare av läkemedelssubstans för Fas 2-studier (r)

January 27th, 2020

Corline Biomedical AB: Renaparin® presenteras för American Society of Transplantation

January 07th, 2020

Corline Biomedical AB: Ökad takt i njurtransplantationsstudien (r)

December 04th, 2019

Corline Biomedical AB: FDA ger positiv feedback angående bolagets planerade fas 2-studie (r)

November 19th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 (r)

October 25th, 2019

Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter. Sahlgrenska och Karolinska adderas till studien (r)

September 24th, 2019

Corline Biomedical AB: Fyra första patienterna inkluderade i njurtransplantationsstudien (r)

September 23rd, 2019

Corline Biomedical AB inleder samarbete med UHN Toronto för utveckling av Renaparin® för lungtransplantation (r)

August 28th, 2019

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för det första halvåret 2019 (r)

August 20th, 2019

Corline Biomedical AB presenterar på Pareto Securities Health Care Conference den 5:e september 2019

June 26th, 2019

Corline Biomedical AB: Byte av Certified Adviser (r)

May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Förtydligande av status för patientrekrytering i Renaparin®-studie (r)

May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Ändring av tidigare offentliggjord nyemission (r)

May 20th, 2019

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK (r)

May 17th, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019 (r)

May 16th, 2019

Corline Biomedical AB: Presentera på Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

May 16th, 2019

Corline Biomedical AB: Will present at investor event hosted by Aktiespararna on June 3rd in Stockholm

May 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket godkänner patientrekrytering på Sahlgrenska

May 06th, 2019

Kommuniké från årsstämma 2019 i Corline Biomedical AB (publ) (r)

April 16th, 2019

Corline Biomedical AB:Årsredovisning 2018 (r)

April 16th, 2019

Corline Biomedical AB:Årsredovisning 2018 (r)

April 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

April 08th, 2019

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (Publ) (r)

February 25th, 2019

Corline Biomedical presenterar på SvD Börsplus Temadag Dubblare

February 21st, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 (r)

February 21st, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 (r)

February 15th, 2019

Corline Biomedical AB: Första patient doserad med Renaparin® (r)

February 15th, 2019

Corline Biomedical AB: Första patient doserad med Renaparin® (r)

February 14th, 2019

Corline Biomedical AB: Rekryterar Lars Olsson som Head of CMC (r)

February 14th, 2019

Corline Biomedical AB: Rekryterar Lars Olsson som Head of CMC (r)

November 30th, 2018

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie (r)

November 30th, 2018

Corline Biomedical AB: Patientrekrytering startar i Renaparin-studie (r)

November 15th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2018 (r)

November 15th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2018 (r)

October 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift (r)

October 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Renaparin-studie publiceras i vetenskaplig tidskrift (r)

August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018 (r)

August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018 (r)

August 06th, 2018

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin® (r)

August 06th, 2018

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin® (r)

July 31st, 2018

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen (r)

July 31st, 2018

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen (r)

July 11th, 2018

Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina (r)

July 11th, 2018

Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina (r)

June 18th, 2018

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram (r)

June 18th, 2018

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram (r)

June 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad (r)

June 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad (r)

May 22nd, 2018

Corline presenterar på investerarforum i Köpenhamn den 30 maj 2018

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 (r)

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 (r)

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf (r)

May 08th, 2018

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

May 08th, 2018

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

April 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation (r)

April 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation (r)

April 09th, 2018

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) (r)

March 28th, 2018

Corline Biomedical AB: Scientific Reports publicerar resultat från Renaparin-utvecklingen (r)

March 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Ytterligare Vinnovaanslag till nya indikationer för Renaparin (r)

February 21st, 2018

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

February 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Anställer Professor Gunnar Tufveson på nyinrättad tjänst som Chief Medical Officer (r)

February 05th, 2018

Corline Biomedical AB: Klinisk fas 1-studie med Renaparin godkänns av Etikprövningsnämnden (r)

November 16th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2017 (r)

October 24th, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin utvecklas för nya indikationsområden (r)

September 20th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board (r)

September 14th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK (r)

August 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017 (r)

August 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renaparin-patent i USA  (r)

July 03rd, 2017

Corline Biomedical AB:Tecknar avsiktsförklaring med University of Alberta i Kanada avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1 (r)

June 29th, 2017

Corline Biomedical AB: Tecknar avsiktsförklaring med Oxford University avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1  (r)

June 21st, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar som sponsor vid IPITA 2017 i Oxford (r)

May 22nd, 2017

Corline Biomedical AB: Uppdatering av status i utvecklingsprojekten (r)

May 18th, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar på Erik Penser Banks bolagsdag 23 maj 2017 (r)

May 18th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017 (r)

May 04th, 2017

Corline Biomedical AB: Stämmokommuniké från årsstämma (r)

May 04th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline erhåller särläkemedelsstatus i USA  (r)

April 06th, 2017

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma (r)

April 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Ytterligare kompetens och nätverk tillförs styrelsen (r)

March 31st, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin® visar god säkerhetmarginal (r)

February 28th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG kräver ytterligare preklinisk data för Cytoparin (r)

February 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för januari - december 2016 (r)

February 16th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant (r)

February 06th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG/Scandiatransplant vill granska den prekliniska datan före uppstart av Cytoparin(TM)-studien (r)

February 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet (r)

January 12th, 2017

Corline Biomedical AB: Datum för publicering av bokslutskommuniké (r)

November 29th, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® ger bättre njurfunktion i proof of priniciple-studie (r)

November 24th, 2016

Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen (r)

November 17th, 2016

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 (r)

November 17th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016 (r)

November 11th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline kommer att presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016 (r)

October 06th, 2016

Corline Biomedical AB: Presenterar på French-Swedish Life Science Day 2016 (r)

September 14th, 2016

Corline Biomedical AB: Tecknar kontrakt om GMP-produktion och toxikologistudie för Renaparin® (r)

August 23rd, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - juni 2016 (r)

August 18th, 2016

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket beviljar tillstånd att genomföra klinisk läkemedelsstudie av Cytoparin (r)

May 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® erhåller 1 MSEK i anslag från Vinnova (r)

May 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2016 (r)

May 11th, 2016

Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Cytoparin?

April 20th, 2016

Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (r)

April 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Djurstudier visar att Renaparin® förbättrar njurfunktion efter transplantation (r)

April 13th, 2016

Corline Biomedical AB: Registrerar varumärket RENAPARIN® i EU (r)

April 12th, 2016

Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad (r)

March 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Årsredovisning för 2015 tillgänglig (r)

March 22nd, 2016

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)  (r)

March 21st, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma  (r)

March 21st, 2016

Ändrat datum för årsstämma (r)

March 20th, 2016

Investerarträff med Corline på Erik Penser Bank inför nyemissionen (r)

March 09th, 2016

Offentliggör prospekt avseende företrädesemission

March 06th, 2016

Föreslår ytterligare förstärkning av styrelsen

February 23rd, 2016

Helårsrapport januari - december 2015 nu tillgänlig

February 18th, 2016

Corline föreslår beslut om företrädesemission om 25,5 MSEK

February 18th, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

January 27th, 2016

Inga patent hindrar Renaparin?

December 29th, 2015

Rekryterar senior projektledare för att accelerera utvecklingen av Renaparin?

November 24th, 2015

Delårsrapport för perioden januari ? september 2015 tillgänglig

November 24th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Erik Penser Bolagsdag i Stockholm den 26 november

November 15th, 2015

Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin?

November 10th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Sedermeradagen i Stockholm

November 09th, 2015

Preklinisk studie avseende Renaparin? visar mycket hög tolerabilitet

November 02nd, 2015

Corline Biomedical AB ansöker om Orphan Drug-status för Renaparin? hos FDA

October 26th, 2015

Tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets aktie

September 30th, 2015

Ansöker om att pröva Cytoparin? som läkemedel i den kommande kliniska studien

August 24th, 2015

Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2015

July 08th, 2015

EMA Advice för Renaparin™ i linje med nuvarande utvecklingsplan

June 18th, 2015

Corline Biomedical AB: Nybildade dotterbolaget Corline Pharma AB ingår avtal med AstraZeneca BioVentureHub (r)

June 03rd, 2015

Corline Biomedical AB: Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm (r)

June 02nd, 2015

Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

June 02nd, 2015

Corline Biomedical AB: Teckning av optioner av serie 2015/2018 (r)

June 01st, 2015

Teckning av optioner av serie 2015/2018

May 28th, 2015

Corline Biomedical AB: Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm (r)

May 27th, 2015

Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm

May 03rd, 2015

Corline tillförs drygt 850 nya ägare i en flerfaldigt övertecknad nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North

April 13th, 2015

Corline investerarmemorandum

April 13th, 2015

Corline investment teaser

April 13th, 2015

Idag inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

March 30th, 2015

Corline Biomedical AB announces initial public offering and plans listing on Nasdaq First North in Stockholm

March 25th, 2015

Corline appoints former Nycomed EVP as new board member

March 25th, 2015

Beslut om emission i Corline Biomedical AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

January 04th, 2015

Corline is granted Regenerative Medicine patent in Canada

November 23rd, 2014

Corline wins government grant to support first-in-man study for diabetes type 1

August 25th, 2014

Corline receives EU orphan drug designation for CHC? in prevention of ischemia reperfusion injury associated with kidney transplantation

March 27th, 2014

Grant to support development of kidney transplantation application

September 17th, 2013

Corline's heparin coating adds important improvement to encapsulation technology for cell therapies

(r) = Regulatory Message