Bolagspresentation

Corline Biomedical #Sitdown

Det First North-noterade Corline Biomedical har en teknikplattform vid namn CHC som står för Corline Heparin Conjugate. Den utgörs av en egenutvecklad heparinsubstans som kan användas på vävnadssegment, levande celler och organ. Heparin har använts sedan 1930 och är därmed en välkänd substans. Corline har en unik ansats för att ytbehandla medicintekniska implantat som lämpar sig väl för biologiska celler.

En klinisk fas 1-studie med upp till 10 patienter är igång för läkemedelskandidaten Cytoparin. Målet är att dessa patienter ska transplanteras med insulinproducerande betaceller som skyddas med Corline Heparin Conjugate.

Utöver Cytoparin så jobbar Corline även med Renaparin, ett njurtransplantationsprojekt med målet att förbättra och reparera kärlträdet i njuren och skydda njuren mot skadliga immunreaktioner. Substansen tillförs under preservationstiden, då organen ligger i väntan på transplantation. Detta gör man för att undvika en försenad organfunktion som beror på syrebrist uppkommer. Renaparin är i slutskedet av den prekliniska fasen och väntas gå in i klinik nästa år.

För Finwire.tv berättar bolagets vd Henrik Nittmar om kandidaternas konkurrenskraft och om det nyligen tildelade EU-anslaget på 23 miljoner kronor.

Aktieinformation

Corline är ett publikt bolag som har ansökt om listning på NASDAQ OMX First North under kortnamnet CLBIO. Förutsatt godkännande är första handelsdag den 3 juni 2015. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Kontakt Certified Adviser:
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
  +46 40-615 14 10
  ca@sedermera.se

Share Information

Corline's share is publicly traded at Nasdaq OMX First North under the ticker symbol CLBIO, ISIN-code: SE0006887451. The shares have been listed for trading at Nasdaq OMX First North since June 3rd, 2015. Corline Certified Adviser is Sedermera Fondkommission.

Aktieägare

Namn Antal aktier Aktier %
Adam Dahlberg 3 299 488 22,7
Övriga/Other 2 831 345 19,4
Silotornet AB 1 957 170 13,4
Annika Sunnanväder 1 253 717 8,6
HealthInvest Microcap Fund AB 910 000 6,2
Monika Sunnanväder 854 614 5,9
Eccenovo AB 691 014 4,7
Margareta Nilsson 555 589 3,8
Tobias Ekman 510 000 3,5
Hennit AB 508 018 3,5
Avanza Pension 258 583 1,8
Consortum Capital Investments AB 257 000 1,8
Ingo Invest AB 250 000 1,7
Danica Pension 239 324 1,6
Gunvald Berger 187 628 1,3
Totalt 14 563 490 100