Latest News

August 23rd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018

August 06th, 2018

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av Renaparin®

July 31st, 2018

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen

July 11th, 2018

Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina

June 18th, 2018

Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram

June 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av Renaparin® inlämnad

May 23rd, 2018

Corline presenterar på investerarforum i Köpenhamn den 30 maj 2018

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf

May 17th, 2018

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018

May 08th, 2018

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

April 12th, 2018

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende medicinteknisk applikation

April 09th, 2018

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

March 28th, 2018

Corline Biomedical AB: Scientific Reports publicerar resultat från Renaparin-utvecklingen

March 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Ytterligare Vinnovaanslag till nya indikationer för Renaparin

February 22nd, 2018

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

February 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Anställer Professor Gunnar Tufveson på nyinrättad tjänst som Chief Medical Officer

February 05th, 2018

Corline Biomedical AB: Klinisk fas 1-studie med Renaparin godkänns av Etikprövningsnämnden

November 16th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2017

October 24th, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin utvecklas för nya indikationsområden

September 20th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board

September 14th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK

August 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2017

August 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renaparin-patent i USA

July 03rd, 2017

Corline Biomedical AB:Tecknar avsiktsförklaring med University of Alberta i Kanada avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1

June 29th, 2017

Corline Biomedical AB: Tecknar avsiktsförklaring med Oxford University avseende bolagets kliniska studie inom diabetes typ 1

June 21st, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar som sponsor vid IPITA 2017 i Oxford

May 22nd, 2017

Corline Biomedical AB: Uppdatering av status i utvecklingsprojekten

May 18th, 2017

Corline Biomedical AB: Deltar på Erik Penser Banks bolagsdag 23 maj 2017

May 18th, 2017

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2017

May 05th, 2017

Corline Biomedical AB: Stämmokommuniké från årsstämma

May 04th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline erhåller särläkemedelsstatus i USA

April 06th, 2017

Corline Biomedical AB: Kallelse till årsstämma

April 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Ytterligare kompetens och nätverk tillförs styrelsen

March 31st, 2017

Corline Biomedical AB: Renaparin® visar god säkerhetmarginal

February 28th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG kräver ytterligare preklinisk data för Cytoparin

February 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för januari - december 2016

February 16th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant

February 07th, 2017

Corline Biomedical AB: NPITG/Scandiatransplant vill granska den prekliniska datan före uppstart av Cytoparin(TM)-studien

February 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet

January 12th, 2017

Corline Biomedical AB: Datum för publicering av bokslutskommuniké

November 29th, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® ger bättre njurfunktion i proof of priniciple-studie

November 24th, 2016

Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen

November 17th, 2016

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016

November 17th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016

November 11th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline kommer att presentera på Nordic-American Life Science Conference 2016

October 06th, 2016

Corline Biomedical AB: Presenterar på French-Swedish Life Science Day 2016

September 14th, 2016

Corline Biomedical AB: Tecknar kontrakt om GMP-produktion och toxikologistudie för Renaparin®

August 23rd, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - juni 2016

August 18th, 2016

Corline Biomedical AB: Läkemedelsverket beviljar tillstånd att genomföra klinisk läkemedelsstudie av Cytoparin

May 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Renaparin® erhåller 1 MSEK i anslag från Vinnova

May 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2016

May 12th, 2016

Etikprövningsnämnden ger godkännande till klinisk studie för Cytoparin™

April 20th, 2016

Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB

April 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Djurstudier visar att Renaparin® förbättrar njurfunktion efter transplantation

April 13th, 2016

Corline Biomedical AB: Registrerar varumärket RENAPARIN® i EU

April 12th, 2016

Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad

March 31st, 2016

Corline Biomedical AB: Årsredovisning för 2015 tillgänglig

March 23rd, 2016

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

March 22nd, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

March 22nd, 2016

Ändrat datum för årsstämma

March 21st, 2016

Investerarträff med Corline på Erik Penser Bank inför nyemissionen

March 10th, 2016

Offentliggör prospekt avseende företrädesemission

March 07th, 2016

Föreslår ytterligare förstärkning av styrelsen

February 24th, 2016

Helårsrapport januari - december 2015 nu tillgänlig

February 19th, 2016

Corline föreslår beslut om företrädesemission om 25,5 MSEK

February 19th, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

January 28th, 2016

Inga patent hindrar Renaparin™

December 30th, 2015

Rekryterar senior projektledare för att accelerera utvecklingen av Renaparin™

November 25th, 2015

Delårsrapport för perioden januari – september 2015 tillgänglig

November 25th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Erik Penser Bolagsdag i Stockholm den 26 november

November 16th, 2015

Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin™

November 11th, 2015

Corline Biomedical AB deltar på Sedermeradagen i Stockholm

November 10th, 2015

Preklinisk studie avseende Renaparin™ visar mycket hög tolerabilitet

November 03rd, 2015

Corline Biomedical AB ansöker om Orphan Drug-status för Renaparin™ hos FDA

October 27th, 2015

Tecknar avtal om likviditetsgaranti i handeln med bolagets aktie

October 01st, 2015

Ansöker om att pröva Cytoparin™ som läkemedel i den kommande kliniska studien

August 25th, 2015

Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2015

July 09th, 2015

EMA Advice för Renaparin™ i linje med nuvarande utvecklingsplan

June 18th, 2015

Corline Biomedical AB: Nybildade dotterbolaget Corline Pharma AB ingår avtal med AstraZeneca BioVentureHub

June 03rd, 2015

Corline Biomedical AB: Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

June 03rd, 2015

Första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm

June 02nd, 2015

Corline Biomedical AB: Teckning av optioner av serie 2015/2018

June 02nd, 2015

Teckning av optioner av serie 2015/2018

May 28th, 2015

Corline Biomedical AB: Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm

May 28th, 2015

Godkänt för listning på Nasdaq First North i Stockholm

May 04th, 2015

Corline tillförs drygt 850 nya ägare i en flerfaldigt övertecknad nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North

April 14th, 2015

Corline investerarmemorandum

April 14th, 2015

Corline investment teaser

April 14th, 2015

Idag inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

March 31st, 2015

Corline Biomedical AB announces initial public offering and plans listing on Nasdaq First North in Stockholm

March 26th, 2015

Corline appoints former Nycomed EVP as new board member

March 26th, 2015

Beslut om emission i Corline Biomedical AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

January 05th, 2015

Corline is granted Regenerative Medicine patent in Canada

November 24th, 2014

Corline wins government grant to support first-in-man study for diabetes type 1

August 26th, 2014

Corline receives EU orphan drug designation for CHC™ in prevention of ischemia reperfusion injury associated with kidney transplantation

March 28th, 2014

Grant to support development of kidney transplantation application

September 18th, 2013

Corline's heparin coating adds important improvement to encapsulation technology for cell therapies