Bolagspresentation

Corline Biomedical #Sitdown

Aktieinformation

Corline är ett publikt bolag som har ansökt om listning på NASDAQ OMX First North under kortnamnet CLBIO. Förutsatt godkännande är första handelsdag den 3 juni 2015. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är bolagets Certified Adviser.

Kontakt Certified Adviser:
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Fähusgatan 5, 603 72 Norrköping
  +46 11-3230732
  ca@skmg.se

Share Information

Corline's share is publicly traded at Nasdaq OMX First North under the ticker symbol CLBIO, ISIN-code: SE0006887451. The shares have been listed for trading at Nasdaq OMX First North since June 3rd, 2015. Corline Certified Adviser is Sedermera Fondkommission.

Aktieägare

Namn Antal aktier Aktier %
Övriga/Other 4 046 995 24,3
Adam Dahlberg 3 299 488 19,8
Silotornet AB 1 957 170 11,7
HealthInvest Small & Microcap Fund AB 1 608 274 9,6
Eccenovo AB 1 310 003 7,9
UBS Switzerland AG 1 254 927 7,5
Monika Sunnanväder 854 614 5,1
Thomas Olausson 600 000 3,6
Margareta Nilsson 555 589 3,3
Hennit AB 508 018 3,0
Tobias Ekman 300 250 1,8
Ingo Invest AB 191 962 1,2
Gunvald Berger 187 628 1,1
Totalt 16 674 918 100